Không sợ hãi – Chúng ta sẽ thắng – Thứ sáu 18/8/23

ACE Thân quý, trong cuộc sống có nhiều điều chúng ta sợ hãi một cách vô lý đến từ nhiều nguyên nhân. Và dễ thấy nhất là: Tôi nghe nhiều người nói! Điều đó không có nghĩa là đúng, nhưng vẫn nhiều người tin.

Tuyên truyền chính trị dùng đúng phương pháp đó. Trùm tuyên truyền Đức Quốc xã, Joseph Goebbels, áp dụng cùng một nguyên tắc: "If you repeat a lie often enough, people will believe it, and you will even come to believe it yourself."

Đảng Dân chủ thiên tả hôm nay đang đi vào con đường "ma quỷ" của "gian dối" đó. Họ tiếp tục dựng chuyện Tổng thống Donald Trump phạm trăm tội tầy đình … Nói dối, nói dối, cho đến khi mọi người tin.

https://www.youtube.com/watch?v=-8IdAS6X9IE

Thân chúc ACE ngày Thứ sáu bình an trong tâm hồn và sáng suốt trí tuệ.

tuấn