PHV -> Tội Quá, 2 cha Con Hát Rong !!! Xin Ủng Hộ !

Mời : https://www.youtube.com/watch?v=A_h5dIjlWrI

@bataihuynh7224

5 months ago

Nguyện cầu cho 2 cha con hát rong được mạnh khỏe an lành _ vượt qua số phận bất hạnh này sống vui sống khỏe mỗi ngày _ cũng nhờ các nhà hảo tâm có tấm lòng nhân đạo mà giúp đỡ cho 2 cha con hát rong này, Nam Mô A Di Đà Phật