Thế cờ bí của đảng DC – Chủ nhật 20/8/23

ACE thân quý, cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024 đi vào hướng tuyên truyền chính trị. Đúng như anh Vũ Linh nói, cả hai phía đều đưa nhau ra toà án làm sân đấu võ. Muốn thắng, phải chinh phục khán giả, lấy lòng bọn trọng tài bất lương (thẩm phán + công tố viên) để chúng bỏ qua lỗi lầm của mình và tập trung bắt lỗi đối thủ.

Nhưng người muốn đâu bằng trời muốn? Võ sĩ của đảng Dân chủ là một anh già đi không vững, nói không ra hơi, lú lẫn ngập đầu … Trừ khi khán giả là bầy "Cừu".

https://www.youtube.com/watch?v=pquAEOAsX-Y

Thân chúc ACE một ngày Chủ nhật bình an trong ơn trên che chở.

tuấn