Tự Quyết cho vận mạng của Đất Nước mình, tự quyết cho tương lai của chính mình”.

Nhận thấy bài viết của Anh Trần Xuân Thời có giá trị rất cao, nhứt là sắp tới đây T T biden sẽ thăm VN, nên nhắc nhở người Việt quyền tối thượng của Dân tộc:

Bài khá dài, nhưng phân tích rất chu đáo.
Cảm ơn Anh Trần Xuân Thời.

Lưu Vĩnh Lữ

On Mon, Aug 21, 2023 at 9:55 PM Loan Phan wrote:

Bài này hay quá. Cám ơn ông Thời đã bỏ tâm huyết viết những bài kêu gọi lòng yêu nước của người Việt trên toàn thế giới , trong nước cũng như Hải ngoại.
Kính chúc Ông Thời và toàn thể gia quyến bình an.
Lp.

http://batkhuat.net/bl-quyendantoc-tuquyet.htm