Hậu quả của việc Biden, Pelosi quỳ gối trước bọn BLM

From: ‘Van Nguyen’ via CỰU SINH VIÊN LUẬT KHOA SÀI GÒN <csvlksg>
To:
Sent: Wednesday, August 23, 2023 at 07:48:09 AM PDT

Hậu quả của việc Biden, Pelosi quỳ gối trước bọn BLM khiến chúng hoành hành cho đến nay.

Nạn trộm cắp công khai đang lan rộng tại Mỹ | Trí Thức VN

youtube.png

Nạn trộm cắp công khai đang lan rộng tại Mỹ | Trí Thức VN

youtube.png

Nạn trộm cắp công khai đang lan rộng tại Mỹ | Trí Thức VN

Nguyen Vu Van