Peter Tran -> Bản Tin Đặc Biệt Trong Ngày 23 Thang 8 Nam 2023 – NTN Tong Hop

VNCH - USA Flag

Mời quí vị tham tường những tiết mục dưới đây.Chúc quí vi và gia đình an vui hạnh phúc. Chúng tôi cám ơn quí thân hữu đã chia sẻ một trong những tiết mục trân quí này với bạn bè.

NTN

DẬY MÀ ĐI – FREEDOM FOR VIETNAM
https://www.youube.com/watch?v=78K067vO5WI
VietNam muon nam-LeQuocTan-hopca.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=ZvpySHPkA_Y
Bài Hát “Hãy Đứng Lên
https://www.youtube.com/watch?v=LrBJPMr5HGo&feature=youtu.be
Trả Lại Cho Ta
https://www.youtube.com/watch?v=L4tyGMf3oSc&feature=em-share_video_user
Mẹ Việt Nam Ơi !
https://www.youtube.com/watch?v=zmuLNv7J8Eo
Xin đừng nói với tôi: Hòa Hợp và Hòa Giải !
https://www.youtube.com/watch?v=T6kbeC1MoG8
CỜ VÀNG NĂM CHÂU Ban hợp ca MGP Nam Quan
CỜ VÀNG NĂM CHÂU Ban hợp ca MGP Nam Quan

youtube.png

CỜ VÀNG NĂM CHÂU Ban hợp ca MGP Nam Quan

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/