Ý đảng khác với lòng dân

ACE thân quý, csVN đang tuyên truyền về thoả hiệp "Đối tác chiến lược" với Úc và Hoa Kỳ. Đây chỉ là bình Oxy tạm thời cung cấp dưỡng khí cho một thể chế trước giờ ra đi. Hiệp định Geneve 1954 và Paris 1973 chúng còn ngang nhiên vi phạm, thì mấy cái thoả thuận này sẽ chẳng là gì cả!

https://www.youtube.com/watch?v=0OTdH46u_T0

Chế độ csVN ở Ung thư giai đoạn cuối rồi! Hãy để chúng chết nhanh cho dân đỡ khổ.

tuấn