Anh chị đã không về – Chủ nhật 27/8/23

ACE Thân quý, người chiến binh ra trận, họ đã chấp nhận hy sinh vì tổ quốc, và chúng ta mang ơn họ. Nhưng đã có những chính trị gia như Joe Biden nhân danh "quyền hành" đã giết chết những tinh hoa của dân tộc.

Chúng ta sẽ chọn ai khi đến phòng phiếu tại Hoa Kỳ ngày 5/11/24? Đừng quên, con cháu chúng ta sẽ phải hứng chịu trách nhiệm về quyết định của mình ngày hôm nay!

https://www.youtube.com/watch?v=FSklrtVdrEw

Xin hãy dành vài phút trong ngày Chủ nhật cuối tuần cầu nguyện cho những chiến binh anh hùng, đã nằm xuống vì tất cả chúng ta. Hãy tôn vinh 13 nam nữ chiến binh Hoa Kỳ ra đi vào giờ thứ 25, và hứa cùng các anh chị, chúng ta sẽ cho Sleepy Joe về hưu vào tháng 11/24. Enough is Enough.

tuấn