Không bao giờ đầu hàng

ACE Thân quý,

Chính trị là nghệ thuật biến điều xấu thành tốt, trên ý nghĩa đó Tổng thống Donald Trump đã chứng tỏ tài năng xuất sắc của mình.

Xin đón xem chương trình đặc biệt ngày Chủ nhật 27/8/23 vinh danh 13 Chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh vào giờ thứ 25 tại Afghanistan vì quyết định "ngu xuẩn" của Joe Biden.

https://www.youtube.com/watch?v=Rz8hUKIrW9o

Thân chúc cuối tuần bình an và hạnh phúc bên gia đình.

tuấn