TMG -> Tượng Phật Thế Kỷ XI-XII

Thưa các anh chị

Cách đây vào khoảng 25 nam trước, Viện Khảo Cứu Sử Học tại Hanoi có khám phá tại 1 ngôi chùa cổ gần Hanoi ( chùa Phật Thầy ?) có ngôi tượng vị Thượng Tọa trụ trì tại ngôi Chùa này có chứa đựng xác của chính vị Thượng Tọa này nằm trong, và được phủ nhiều chất keo, sơn son thiếp vàng bên ngoài, và trưng bầy trong Chùa có lẽ trên/dưới/ 2 trăm năm nay rồi.

Khám phá này do 1 giáo sư tiến sĩ – con thứ của học giả, giáo sư Nguyễn Lân, tác giả cuốn Tự Vị giá trị về danh từ ngôn ngữ Việt Nam từ thập niên 50 thế kỷ trước.

Người tiến sĩ Sử Học này – mà tôi không nhớ tên- đã mang pho tượng về Hanoi để chụp quang tuyến, cho thấy bên trong là bộ xương của Thượng Toa Trụ Trì Chùa.

Khám phá này đã là 1 khám phá Sử Học rất được chú ý và ca ngợi hơn 20 năm về trước.

Thật tình ra, chế tạo ra các pho tượng với khuôn mặt nhà tu hành đã chết rồi, cũng là 1 truyền thống của Phật Giáo mà ít người biết đến.

Có 1 pho tượng Phật sơn son thiếp vàng thế kỷ Xi-XII, được mang về Bảo Tàng viện Drenthe của Hòa Lan ( Netherlands/Holland) từ thế kỷ XIX.

Khi dùng CT Scan pho tượng này, người ta thấy bộ xương cuaa3 vị Thượng Toa ( Lưu Quan ?) còn y nguyên.

Hơn nữa, trong than thể vị Hòa Trượng này, mà ruột gan, tim phổi đã bị cắt bỏ khi làm tượng, người ta có tìm thấy nhiều sách kinh Thiền Môn Phật quý giá, con nguyên vẹn, dấu kỹ trong tượng từ thế kỷ XI-XII bên Trung Hoa , thời Tống Mạt, và trước triều đại nhà Nguyên.

https://en.wikipedia.org/wiki/Drents_Museum

rất thân mến

Nguyen Thuong Vu

The museum conducted a CT scan and endoscopy of a statue of Buddha that documented the presence of a mummy identified as that of a monk, Liuquan, a Buddhist master of the Chinese Medical School. The statue is reported to date to the eleventh or twelfth century. The mummy will be put on display at the Hungarian Natural History Museum through May 2015.[3][4]

The scans also revealed that the mummy’s organs were replaced by ancient Chinese scrolls with "ancient Chinese characters."

By studying the scrolls, the researchers discovered that the mummy was the body of Liuquan, a former Buddhist teacher from a Chinese meditation school.

Although the mummification process of Buddhist monks is not unknown, "Liuquan" is considered the first mummy of its kind.

An ancient Buddha statue was on display at the Drenthe Museum in the Netherlands. Like all priceless relics, the statue was scanned and examined with an endoscope.

The scanner revealed that a Buddhist statue from the 11th or 12th century hid the mummified remains of an ancient Buddhist monk.

Pho tượng được đưa vào CT Scan để chụp hình.

Hình bên Phải là do CT Scan chụp