Truyện ngắn – Người Chài Lưới

Thưa quý thân hữu,

Khi có thời giờ nhàn tản, kính mời quý thân hữu đọc truyện ngắn NGƯỜI CHÀI LƯỚI, trích trong tập truyện Hai Bên Chiến Tuyến (chưa xuất bản). Quý thân hữu đã xem truyện này rồi, xin vui lòng bỏ qua một bên:

Người Chài Lưới: http://chimviet.free.fr/truyenky/tranvankhang/tvkn051.htm

Để những độc giả quen đọc Anh ngữ, hay những thế hệ sau của người VN sống ở hải ngoại, có thêm chút ý niệm, cảnh vật, trạng huống… về cuộc chiến tại VN 1954-1975, xin mời đọc bản Anh ngữ The Fisherman đính kèm (trích trong tập Two Opposing Sides Of The Vietnam War). Người viết đa tạ anh Thomas Luong (Lương Phúc Thọ) và anh Trần Văn Dương đã giúp chuyển ngữ.

Trần Văn Khang

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXRqSoCAhHBtiSvxhGzRSOkJeYbRr0uDn

https://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=3468&fbclid=IwAR2JqHinZI7iaoJoT5WK5Mmg3ZK4h-v93H37WNnsayn43zqj3SaTM5gGjPw

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/