Đài tưởng niệm Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (chiến đấu tại Việt Nam) ở Philadelphia bị phá hoại.

Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Đài tưởng niệm Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (chiến đấu tại Việt Nam) ở Philadelphia bị phá hoại.

Những nhân viên bảo quản đài tưởng niệm cho biết thiệt hại lên đến 20 nghìn đô la.

Đây là thiệt hại nặng nề nhất đối với Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam trong lịch sử 36 năm.

Xin mời Quý Vị xem toàn văn bản tin ở dưới…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Philadelphia Vietnam Veterans Memorial vandalized; $20K in damage, caretakers say

It’s the most significant damage to the Vietnam Veterans Memorial in its 36-year history

A memorial in Philadelphia to honor American military service members who fought and died while serving in Vietnam was vandalized, caretakers said.

Terry Williamson, president of the Philadelphia Vietnam Veterans Memorial, vandals caused $20,000 in damage, the most significant damage in the memorial’s 36-year history.

“It just seems that for every two steps forward we take, these thugs and miscreants set us back three steps,” he said in a statement. “The PVVM board was planning to take on a number of maintenance projects, including the repair of dangerous and severely damaged walks in the area of the Memorial. That will need to be put on hold.”
Xin mời Quý Vị xem toàn văn bản tin ở link dưới:

https://www.foxnews.com/us/philadelphia-vietnam-veterans-memorial-vandalized-20k-damage-caretakers