Xin sửa sai cho đúng MAGA

Sai:
Ý nghĩa của MAGA Make American Great Again là ở chỗ đó.

Xin viết lại cho đúng

Ý nghĩa của MAGA :
Make America Great Again là ở chỗ đó.

Thành thật xin lỗi các bạn.

Have a nice day.Thank you.
Sent from AT&T Yahoo Mail for iPhone