Full Video của Tâm An về Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 9 của Hội Bưởi-CVA Nam California t ại Anaheim Suites Marriott Hotel, Anaheim, CA

Xin chuyển toàn bộ Full Video và 4 Phần thâu hình của

cô Tâm An về Chương Trình Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 9 của Hội Bưởi-CVA Nam California tại Anaheim Suites Marriott Hotel, Anaheim, CA vào chiều tối ngày Chủ Nhật 27-8-2023.
PGĐ

"MỘT THỜI CHU VĂN AN, MỘT ĐỜI ĐỂ NHỚ": ĐẠI HỘI TOÀN CẦU CỰU HỌC SINH BƯỞI, CHU VĂN AN KỲ THỨ 9 (từ Nam California, Aug. 27th.2023)

Full Video:

https://www.youtube.com/watch?v=qESuxlJI5Gg

Part 1: KHAI MẠC – LỄ THẦY – PHỎNG VẤN CỰU GIÁO SƯ, HỌC SINH BƯỞI CHU VĂN AN.

https://www.youtube.com/watch?v=iOLwvz-DExE

Part 2: ĐẤU GIÁ TRANH GÂY QUỸ.

https://www.youtube.com/watch?v=iQxaRSsGh9A

Part 3: VĂN NGHỆ PHẦN MỘT

https://www.youtube.com/watch?v=w3akr0WBn7A

Part 4: VĂN NGHỆ PHẦN HAI

https://www.youtube.com/watch?v=5CiiTu65c40


http://chinhnghiavietnamconghoa.com/mot-thoi-chu-van-an-mot-doi-de-nho-dai-hoi-toan-cau-cuu-hoc-sinh-buoi-chu-van-an-ky-thu-9-tu-nam-california-aug-27th-2023/

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/