Lấy Đôi Đũa Gấp Ra – Đốt Liền

Xin tùy nghi kiểm chứng

From: richie lee
Date: Tue, Sep 19, 2023 at 10:48 AM
Subject: LẤY ĐÔI ĐŨA GẤP RA – ĐỐT LIỀN

🤬🤬🤬 Anh chị người VietNam (nhất là anh chị em ngành Nails) mình cẩn thận. Nếu thấy ai đó kẹp tiền sau xe mình , tuyệt đối ❌❌❌KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO . Mình nghĩ mình rớt tiền rồi người ta kẹp trả lại??? Không hề nhé. Tiền đó có thuốc mê, chạm vào là bị bắt cóc hay cướp ngay.
Bọn cướp/ bắt cóc bây giờ biết người Việt mình lúc nào cũng mang tiền mặt theo người nên cố tình dụ mình bằng cách này.
Bạn của mình xém bị… hên là mình cản lại.
Anh chị em mình cẩn thận nhé. Đừng vì ham chút tiền mà có thể mất cả mạng . 🙏🙏🙏
𝐍𝐀𝐈𝐋𝐁𝐈𝐙𝐓𝐕𝐒𝐇𝐎𝐏.𝐂𝐎𝐌