Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ban hành lệnh khẩn cấp

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ban hành lệnh khẩn cấp

youtube.png

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ban hành lệnh khẩn cấp

421 views Sep 19, 2023 #epochtimestiengviet #epochtimesviet #etviet
Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã ban hành lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ Tổng thống Biden một lần nữa liên lạc với các công ty truyền thông xã hội để kiểm duyệt người Mỹ. Hơn nữa, điều kỳ lạ là lệnh này được đưa ra chỉ một ngày sau khi cuộc điều tra đàn hặc Tổng thống Joe Biden được loan báo, và còn được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Hunter Biden bị truy tố về một số trọng tội liên quan đến súng.

Và giờ đây, nhờ lệnh này, chính phủ không chỉ được tự do tiếp cận với giới truyền thông để kiểm soát câu chuyện của họ, việc mà họ đang làm, mà còn có thể tiếp cận với các công ty truyền thông xã hội liên quan đến việc đàn hặc Tổng thống Biden cũng như những rắc rối pháp lý của ông Hunter Biden.

Nguồn tham khảo:

🔵 Lệnh của Thẩm phán Samuel Alito:
https://ept.ms/46g9TPt
https://ept.ms/3t24Bsx

🔵 Lệnh hồi tháng Bảy:
https://ept.ms/46DqnCw
https://ept.ms/46DfKzG

🔵 Đơn kháng cáo của Chính phủ:
https://ept.ms/44WkAG7

🔵 Thư của Tòa Bạch Ốc gửi các hãng truyền thông:
https://ept.ms/48v5sTd

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/