Tin Mới 5/10: Quá Nhục Nhã! Cáo Già Nancy Pelosi Bị Đuổi Khỏi Căn Phòng Ở Capital