Kẻ Phản Bội Mike Pence Bất Ngờ Tố Giác Joe Biden, Quay Về Khen Ngợi Tt Trump Không Ngớt

https://www.youtube.com/watch?v=ECgRLF_MWLQ

@nngmv3374

4 hours ago

Tin về kẻ phản bội thì không nên đưa nhiều, nghe bực mình! Hắn ủng hộ hay không chẳng có ý nghĩa gì !

@marilynle4633

5 hours ago

Bây giờ tôi phản bội anh , lát nữa tôi trung thành với anh – hay bây giờ tôi khen anh , lát nữa tôi chửi anh

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Sent with Proton Mail secure email.