Dđ TuoiHac -> Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại ra mắt Tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 4 năm 2023 – 2037

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại sau hai ngày Đại hội 6 & 7/10/2023. Vào tối thứ Bảy 7/10 đã có buổi tiếp tân bế mạc, ra mắt Tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 4 năm 2023 – 2037 được tổ chức tại thành phố Westminster Nam California.

https://www.youtube.com/watch?v=EqD3P_YcIzg

http://chinhnghiavietnamconghoa.com/phong-trao-giao-dan-viet-nam-hai-ngoai-ra-mat-tan-ban-thuong-vu-nhiem-ky-2023-2027-oct-07th-2023/

https://viendongnews.com/dai-hoi-ky-8-phong-trao-giao-dan-viet-nam-hai-ngoai/

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/