TiếngQuêHương -> Giá Trị Của Việt Nam Cộng Hòa – Trần Trung Đạo

TẠP CHÍ DÂN VĂN

DANVAN MAGAZINE

Email: danvanmagazin

KHÔNG VỀ VIỆT NAM NẾU CÒN VIỆT CỘNG (KVVNNCVC)

MUỐN CHỐNG TÀU CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT CỘNG (MCTCPDVC)

MUỐN DIỆT VIỆT CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT GIAN (MDVCPDVG)

*

BẢN TIN CỦA TẠP CHÍ DÂN VĂN

(XIN TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI – CHÂN THÀNH CẢM TẠ.)

*

LTS: Giới thiệu một bài viết trung thực của anh Trần Trung Đạo – TCDV thân tặng bài viết này cho vợ chồng anh Tiến Sĩ Luật Cú Huy Hà Vũ.

Germany 12.10.2023

Điều Hợp Viên DĐ Ngôn-Ngữ-Việt,

Chủ Nhiệm TCDV.

LÝ TRUNG TÍN

*


Giá trị của Việt Nam Cộng Hòa

Giá trị của VNCH được xây bằng xương máu của bao nhiêu người và ngày nay đã vượt qua khỏi vĩ tuyến 17 để trở thành ước vọng chung cho cả dân tộc. Sau bao nhiêu năm, VNCH như một mạch nước chảy ngầm trong rặng núi, đau đớn, vất vả, khó khăn nhưng không bao giờ ngừng chảy. Nếu ai cho tôi khoác lác hãy gác qua bên mặc cảm Bắc Nam, định kiến xã hội, khuynh hướng chính trị, đảng phái, tôn giáo, tả khuynh, hữu khuynh, thù hận riêng tư và thậm chí che luôn bốn chữ VNCH trên trang đầu của Hiến pháp VNCH mà chỉ đọc một cách nghiêm chỉnh nội dung thôi, tôi tin người đọc dù Nam hay Bắc, dù trong hay ngoài nước, sẽ công nhận đó chính là mục tiêu mà dân tộc Việt Nam cần phải đạt đến…

*

(XEM TIẾP TRONG ATTACHMENT KÈM THEO)

GIA TRI CUA VIET NAM CONG HOA – TRAN TRUNG ĐAO..pdf