Ông Trump có nên ra làm chủ tịch Hạ Viện không?

Xin gửi lại bài viết vì lần đầu không đăng đầy đủ trên diễn đàn.