TMG -> Nụ Cười Cuối Tuần

THỬ THÁCH THIÊN ĐƯỜNG

Bà Tư Hồng tai nạn xe hơi.
Thương tích nặng nên bị qua đời.
Linh hồn bà cửa trời bay đến.
Thánh Peter đang đứng chờ sẵn:
“Chào mừng bà đã đến Thiên Đường.
Nhưng để có thể bước vào trong,
Bà cần phải làm xong một việc.
Bà Tư: “Việc gì, Thánh cho biết?”
“Bà cần đánh vần một chữ thôi.”
Thánh Peter vừa đáp, vừa cười.
“Vậy xin Thánh cho tôi một chữ.”
Bà Tư nói bằng giọng mừng rỡ.
Thánh Peter: “Bất cứ chữ nào.”
“Thế thì tôi đánh vần chữ YÊU?
Y gờ rếc, Ê, U, đúng chứ?”
Thánh Peter: “Phải rồi, đúng đó.”
Và Ngài mở rộng cửa, mời vào.
Ngay sau đó, Ngài bỗng thở phào:
“Ta ở đây đã lâu lắm lắm.
Muốn nhờ Bà bây giờ hãy tạm
Thay chỗ ta một thoáng chốc thôi
Cho Ta vài chục phút nghỉ ngơi.
Mùa này có ít người lên lắm.”
Bà Tư Hồng vui lòng chấp thuận.
Ngồi trong chòi canh, chặn cửa vào.
Đột nhiên, ngay sau đó, không lâu,
Có một người từ đâu đi tới.
Bà ngó lên, và bỗng chới với,
Vì người ấy với bà rất quen.
Không ai khác hơn là ông chồng
Mới tháng trước đá văng tất cả
Mấy chục năm tình nghĩa chồng, vợ
Để chạy theo cô bé thư ký,
Khiến cho bà đau khổ cực kỳ.
Bà hất hàm: “Ông muốn cái chi?”
Ông chồng bảo: “Muốn gì, bà biết.
Vào trong đó, hỏi chi cho mệt!”
Bà Tư cười: “Ông biết đánh vần?
Muốn bước qua cánh cửa Thiên Đường
Thì ông phải đánh vần một chữ.
Không đánh vần được thì chịu khó
Xuống Địa Ngục mà ngủ với ma!”
Ông chồng gắt: Chữ gì, nói nghe!”
“Czechoslovakia! Dễ lắm!”

CHẨM TÁ NHÂN
(phóng tác)
10/14/2023

*****

A Woman Passes a Test at the Pearly Gates

A woman found herself standing at the Pearly Gates. St. Peter greeted her and said, "These are the Gates to Heaven, my dear. But you must do one more thing before you can enter." The woman was very excited, and asked St. Peter what she must do. "Spell a word," St. Peter replied. "What word?" she asked. "Any word," answered St. Peter. "It’s your choice." The woman promptly replied, "Then the word I will spell is love. L-O-V-E."

St. Peter welcomed her in, and asked her if she would mind taking his place at the gates for a few minutes while he took a break. So the woman is left sitting in St. Peter’s chair when a man approaches the gates, and she realizes it is her husband.

"What happened?" she cried, "Why are you here?" Her husband stared at her for a moment, then said, "I was so upset when I left your funeral, I got in an accident. Did I really make it to Heaven?" "Not yet," she replied,

"You must spell a word first." "What word?" he asked. "Czechoslovakia."

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/