Bị Cả Thế Giới Lên Án, Ông Joe Biden Cuối Cùng Cũng Phải Nghe Theo Sách Lược TT Trump