Joe Biden Vừa Đặt Chân Tới Israel Đã Bị Đuổi Thẳng Cổ Trở Về Nước – Vua của Jordan không thèm tiếp