Phỏng vấn Đặc Biệt Nhà Việt Nam về Ngày Văn Hóa 2 023, sẽ được tổ chức tại Ernst Cultural Center NOVA, vào ngày Chủ Nhật 22/10/2023,

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

1.- Chương trình Truyền hình 1632, phỏng vấn Đặc Biệt Nhà Việt Nam về Ngày Văn Hóa 2023,
sẽ được tổ chức tại Ernst Cultural Center NOVA, vào ngày Chủ Nhật 22/10/2023,
video clip do Anh Nguyễn Phúc và Chị Nguyễn Bạch Mai thực hiện..

2.- Flyer giới thiệu chương trình Cải lương với tuồng: Nợ Tình của soạn giả: Viễn Châu

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường và xin mời Quý Vị ủng hộ và tham dự..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

From:
Sent: Thursday, October 19, 2023 1:24 AM
To:Chương Trình THVNHTD lần thứ 1632 sau Tin Tức là Phỏng Vấn Đặc Biệt Nhà Việt Nam về Ngày Văn Hóa 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 22/10/2023 từ 11:00 sáng đến 4:00 chiều..tại Ernst Cultural Center NOVA Annandale Virginia.

youtube : Tin Tức : https://youtu.be/9JRxI92KNmI

Phỏng Vấn : https://youtu.be/cO1QrqA0SFM

Facebook : Tin Tức : https://www.facebook.com/1141943317/videos/860569335699801/

Phóng Vấn : https://www.facebook.com/1141943317/videos/338598945305853/

Phuc THVNHTD