VBVNHN – VDBHK Buồn Tàn Thu Thơ THƯ KHANH


Cám ơn Hồng Thủy giới thiệu. Cám ơn chị Thư Khanh đã cho tôi thưởng thức bài thơ rất tuyệt tác, chứng tỏ tài thi phú của Chị
ngày càng tiến thêm một cách tuyệt vời.Emoji
Trần Công/LMS

On Thursday, October 19, 2023 at 11:30:12 PM EDT, ‘thuy nguyen’ via Van But Hai Ngoai Vung Dong Bac Hoa Ky <vbhnvdbhk_list> wrote:

Trời đang Thu, lá chưa vàng hết mà Thi Sĩ THƯ KHANH của chúng ta đã cảm thấy buồn như mùa Thu sắp tàn và bao tiếc nuối một thời dĩ vãng chợt hiện về. Mời quí vị chia sẻ cảm xúc BUỒN TÀN THU của THƯ KHANH.
Thân mến
Hồng Thủy

BUỒN TÀN THU

Trời cuối Thu rồi, anh ở đâu .
Cho em thêm nhớ dạ thêm sầu .
Đêm dài ngày ngắn, thân cô phụ .
Giấc ngủ chập chờn mộng thấy nhau .

***
Mai này trời lạnh ngâu tàn tạ .
Lá trụi cành khô dạ nát nhàu ..
Từng câu tâm sự – câu tâm sự .
Mới đấy mà nay đã bạc đầu .

***
Quen nhau thuở ấy Em mười tám .
Anh làm thơ tặng mỗi chiều ngâu .
Tình tiền, hai chữ Son Khuyên Ngược .
Và những phong ba khiến bạc đầu ..

***
Đêm nay thức mãi trời chưa sáng .
Soi bóng trên tường gọi bóng trao .
Đôi lời tâm sự cho khuây khỏa .
Đong thử tim xem vạn cổ sầu

THƯ KHANH – Seattle – 10/8/ 2023 –
Tiết tàn thu …