Diễn đàn trái chiều – Bài 304

Subject: DIEN DAN TRAI CHIEU

Saturday, October 21, 2023

BÀI 304: SUY TƯ VỀ GIỚI TRẺ- PHẦN II: TRONG NƯỚC

Tuần rồi, ta đã có dịp nhìn qua giới trẻ tị nạn thế hệ hai. Tiếp tục cuộc hành trình, bây giờ ta nhìn vào giới trẻ Việt trong nước, là xứ tự gọi là ‘đỉnh cao trị tuệ loài người’.

Nếu nói về nghệ thuật nổ sảng, thì hiển nhiên cái đấm ngực tự khoe mình là đỉnh cao gì đó quả là… đỉnh cao của nổ sảng bốc phét. Vì thực tế là cái xứ đỉnh cao đó, hay chính xác hơn, những lãnh tụ đang lèo lái con thuyền VN hiện nay, cuối cùng chỉ là đám lãnh đạo bị nhốt trong nhà tù thời gian, vẫn say sóng với chuyện đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, của nửa thế kỷ trước, u mê, nhưng tham nhũng thuộc loại đỉnh cao thế giới. Lãnh đạo CSVN liên tục khẳng định tuyệt đối nỗ lực chống tham nhũng, làm sạch chính quyền, sạch đảng. Chuyện đó có hay không, thành công hay thất bại là đề tài ngoài sự hiểu biết của kẻ này, nên miễn bàn thêm.

Trong khuôn khổ bài này, ta chỉ giới hạn vào việc nhận định giới trẻ của VN hiện nay thôi. Không bàn chuyện chính trị về chế độ cầm quyền.

Read more »
at October 21, 2023

Thân chào
Anna Queen
PD