Xin mời xem Ca Khúc Mộng Ảo

https://www.youtube.com/watch?v=Fqigz6pTfQ8&lc=UgyPxjc43E0rm7OY3EZ4AaABAg.9gMRritGvS89wPiMYEH9sg

XIN ĐỪNG GỌI ĐỪNG LAY EM TỈNH DẬY
BỞI HỒNG TRẦN NHƯ MỘNG ẢO PHÙ DU EM CỨ NGỠ TÌNH YÊU LÀ CÕI THẬT THẾ CHO NÊN YÊU MÃI ĐẾN BÂY GIỜ … BELGIQUE CHỚM THU…09_2022

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/