Dđ TuoiHac -> Thư Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm 60 Năm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Ngày Ra Mắt Sách TVBQGVN

Kính thưa Quý Vị Trưởng Thượng và Quý Đồng Hương

Dưới đây là Thư Mời tham dự Lễ Tưởng Niệm 60 Năm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
và Thư Mời tham dự Ra Măt Sách của Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Nhẫn, Khoá 20

Trân trọng,

Đỗ Anh Tú

Đính kèm và xin mời đọc bài Thiếu Úy Chín Ngày trích trong sách TVBQGVN trang 423 – 427.

Hy vọng gặp được nhiều quý Cô, Chú, Bác cùng Anh, Chị, Em trong ngày 12 tháng 11 sắp tới đây.

Trân trọng,

Đỗ Anh Tú