Israel at War Day 23 | IDF: Gaza Strip is a Battlefield & Chuyện dài Hoa Kỳ….

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Nt và CH..

1.- Những tin tức liên quan đến cuộc chiến giữa Israel và bọn khủng bố Hamas…bước qua ngày thứ 23

2.- Chuyện dài Hoa Kỳ dưới sự điều hành của nội các Biden…
nhất là cả đám của Bộ Nội An với việc kiểm soát biên giới phía Nam..
Bó tay luôn!

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Israel at War Day 23 | IDF: Gaza Strip is a Battlefield

Xin click vào link dưới:

https://www.youtube.com/watch?v=SsNIdJ8ccyA&ab_channel=CBNNews

****************************************************

Hamas terrorists ambush Israeli forces in northern Gaza as heavy fighting breaks out – after IDF troops and tanks amass on the border ahead of full-scale ground invasion

· IDF footage shows tanks, bulldozers and troops storming across northern Gaza

· The US has warned Israel must distinguish between Hamas fighters and civilians

By ELENA SALVONI

PUBLISHED: 11:57 EDT, 29 October 2023 | UPDATED: 15:47 EDT, 29 October 2023

Xin click vào link dưới:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12685697/Heavy-fighting-northern-Gaza-Israeli-forces-Hamas-terrorists-IDF-troops-tanks-border-ground-invasion.html

****************************************************