Tập Truyện Cổ Dân Gian nước Nam bằng Anh Ngữ của Vương Đằng

Xin chuyển tập Truyện Cổ nước Nam bằng Anh Ngữ của Vương Đằng đến con cháu chúng ta hay người ngoại quốc (không biết tiếng Việt) bao gồm 58 truyện cổ dân gian nước Nam từ Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ, Phù Đổng thiên Vương… cho đến Núi Bà Đen.
Tập truyện Anh Ngữ này do Vương Đằng thực hiện với Anh Ngữ đơn giản dễ hiểu, và phổ biến đến quý vị Free. Cám ơn anh Vương Đằng.
Xin xem bản đính kèm 260 trang,
PGĐ

From: VUONG DANG <dayanhvan>
To
Sent: Saturday, October 28, 2023 at 09:27:52 AM GMT+7
Subject: TRUYỆN CỔ DÂN GIAN VIỆT NAM VIẾT BẰNG TIẾNG ANH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ CON CHÁU KHÔNG BIẾT ĐỌC CHỮ VIỆT

Vương Đằng trân trọng yêu cầu quý vị bỏ ít thì giờ để chuyển tập truyện cổ nầy đến các người nước ngoài và cho con cháu không biết đọc chữ Việt! ĐA TẠ!

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/