Tiểu Luận ” Đi Tìm Sự Thật” của BS Nguyễn Dương

Bài rất hay, nên đọc để có thể đề phòng fake news cùng tuyên truyền đầy rẫy hiện nay. Xin nhán vào PDF file để đọc.

ĐI TÌM SỰ THẬT.pdf