\Dđ TuoiHac -> Cho nụ cười đầu tuần – Vui là chính

Tình Già …Của Tui –
Lụm trên mạng, xin lỗi, hổng biết tên tác giả.

Mất gì thì mất bà ui
Chớ đừng mất kiểu còn tui, mất bà
Mất bà trà nóng ai pha
Cơm canh ai nấu, sàn nhà ai lau ?
Khi tui chột bụng, ấm đầu
Nursing home Mỹ có đâu bằng bà !
Thì bà cứ tự do già
Miễn xong cơm nước việc nhà thì thui
Còn bà, tui sướng, tui dzui
Aó quần bà giặt, còn tui …nhẩm xà
Mất gì cứ mất thả ga
Miễn sao đừng có mất bà, còn tui
Mất khôn hai đứa càng dzui
Chớ đừng mất dại, còn tui, mất bà
Nếu trời chia cắt tình ta
Xung phong, tui trước còn bà đi sau
Bà không nên bịnh, hay đau
Mạnh mà cơm nước, trước sau, việc nhà …
Tui thề tui mãi yêu bà
Yêu hơn trúng số, dù là powerball
Dzui lên, bà chớ giận hờn
Tui yêu bà lắm, yêu hơn yêu tiền
Tình già hạnh phúc như điên
Cầu trời ta mãi triền miên tình già
Tui yêu bà nhứt, vì bà
Thuốc men, cơm nước, rượu trà cho … tui.

No Name