Chuyến đi Bắc Kinh của Gavin Newsom không mấy xuất sắc

Tại sao xì thầu không tặng không hay bán rẻ cho tên mất trật tự này cái xe điện tầu xem hắn có dám mang về và lái ở CA không? Làm ăn với chệt cộng bây giờ chỉ có chết!

Hãn.