Mời xem hình ảnh tin tức trong tuần qua

Bảy ngày qua, cuộc chiến tiếp diễn giữa Israel và Hamas, rà phá bom mìn ở Kharkiv, bão Otis tàn phá Acapulco và các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường ở Saix, được ghi lại bởi các phóng viên ảnh giỏi nhất thế giới, cho thấy sự tàn phá bởi con người xem ra có phần trội hơn thiên nhiên, và nạn nhân hầu hết là những người dân yếu đuối, cũng như phụ nữ và trẻ em …

Đặc San Lâm Viên mời quý vị xem “Hình Ảnh Tin Tức Trong Tuần Qua #15: Thuở Trời Đất Nổi Cơn Gió Bụi …” được biên soạn bởi Lâm Viên, để nhìn lại những diễn tiến trong tuần qua, ít nhiều, ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta trong những ngày tháng sắp tới.

http://www.dslamvien.com/2023/10/hinh-anh-tin-tuc-trong-tuan-qua-15-thuo.html