BaoMai -> Những điều cần biết về tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson

Những điều cần biết về tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson

BM

Cuối cùng, Hạ viện cũng đã bầu chọn Dân biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) làm Chủ tịch Hạ viện thứ 56, sau hơn ba tuần khi cựu Chủ tịch McCarthy (Cộng Hòa-California) bị bãi nhiệm.

https://baomai.blogspot.com/2023/10/nhung-ieu-can-biet-ve-tan-chu-tich-ha.html

***

Tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson

BM

Ông đã kêu gọi cựu Tổng thống Trump sử dụng mọi biện pháp pháp lý mặc dù thừa nhận việc đảo ngược kết quả bầu cử sẽ vô cùng khó khăn.

https://baomai.blogspot.com/2023/10/tan-chu-tich-ha-vien-mike-johnson.html

***

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Sent with Proton Mail secure email.