Ngày Tưởng Niệm 60 năm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát

Xin kính thân chuyển đến Quý Đồng hương, Quý NT và CH…

Thư của Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu vùng HTĐ và Phụ cận...

Kính thân mời Quý Vị tham dự :

Lễ Tưởng Niệm 60 Năm Ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát..

Từ: 3:00 P.M, ngày Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2023.

Tại: Korean Community Center
6601 Little River Turnpike # 101
Annandale, VA 22003

Trân trọng kính mời Quý Vị ủng hộ và tham dự

Chân thành cảm tạ..