Trung Cộng chính thức công bố: Bộ Trưởng Quốc Phòng và Bộ Trưởng Ngo ại Giao bị cách chức

ADCreHd2BrWjWi6xla-mHTB7qw_EaeLkjf7fpKpS_mjV6LiJH3EH69WI8PMAPWN8kmEuxdOoUrERhbBtzz_eUL05RQSyOrlnFxyCb25WRFAvy6U2QvZOXbY4JFnD51lrMxms70oMdrfR4s2HIVa_d45QeMHuwg=w888-h497-s-no?authuser=0

Tần Cương (T) và Lý Thượng Phúc (P) [hình ghép] chính thức bị cách ở chính quyền và trong Đảng Cộng Sản Tàu

Ngày 24/10/2023, nhà cầm quyền Trung Cộng chính thức thông báo Ủy Viên Quốc Vụ Viện (cơ quan cao nhất nhà nước Trung Cộng gồm 27 bộ và các ủy ban) kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc, người mất tích gần hai tháng qua, đã bị cách chức. Ông Tần Cương, người đã bị cách chức Bộ trưởng Ngoại giao trước đó, cũng bị bãi nhiệm chức vụ Ủy Viên Quốc Vụ Viện.

Đài Truyền hình Trung Ương Trung Cộng (CCTV) đưa tin, ngày 24/10 Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã ký sắc lệnh của Chủ Tịch nước, trong đó ông Lý Thượng Phúc bị cách chức Ủy Viên Quốc Vụ Viện và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Tần Cương bị cách chức Ủy viên Quốc Vụ Viện.

Từ ngày 20-24 tháng 10 năm 2023 Ủy Ban Thường Vụ Nhân Đại Toàn Quốc (Đại hội Đại biểu Nhân Dân Toàn Quốc) của Trung Cộng đã họp kín với chương trình nghị sự bao gồm “xem xét các trường hợp bổ nhiệm, bãi nhiệm có liên quan”. Kết quả của “Nhân Đại” đã quyết định chính thức cách chức Bộ Trưởng Quốc Phòng và Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Cộng cùng cách chức Ủy Viên Quốc Vụ Viện trong Đảng. [Đọc tiếp]

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Sent with Proton Mail secure email.