Cuộc chiến giữa quân đội Do Thái (IDF) và bọn Hamas đã bước qua ngày thứ 33…

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Cuộc chiến giữa quân đội Do Thái (IDF) và bọn Hamas đã bước qua ngày thứ 33…

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

Trân trọng..


Israel At War Day 33 | Massive Terror Infrastructure Uncovered

lick vào link dưới:

https://www.youtube.com/watch?v=CBe8YUGwwVM&t=11s&ab_channel=CBNNews

**************************************************

Nữ giới Do Thái cũng phải thi hành “quân dịch” như nam giới, và cũng chiến đấu ở tuyến đầu như nam giới..

Israel’s ‘Wonder Women’ In Hamas War: Female Squad Leader Recounts How 100 Terrorists Were Killed

Xin click vào link dưới:

https://www.youtube.com/watch?v=ix7d0vx5kUQ&ab_channel=TIMESNOW

**************************************************

Theo chân một phóng viên của MailOnline, cùng với quân nhân Do Thái khám phá ít nhất 17 đường hầm…trong cuộc chiến tranh địa đạo tại Gaza..

Inside Israel’s tunnel war in Gaza: The terrifying reality of clearing Hamas’s ‘city beneath a city’ that stretches for miles – as witnessed by The Mail’s NICK CRAVEN who joined IDF soldiers who found at least 17 subterranean fortifications

· EXCLUSIVE: MailOnline was invited to join IDF forces taking the fight to Hamas

By NICK CRAVEN IN BEIT HANOUN, NORTHERN GAZA

PUBLISHED: 14:18 EST, 8 November 2023 | UPDATED: 17:14 EST, 8 November 2023

Xin click vào link dưới:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12726499/Inside-Israel-tunnel-war-Hamas-Gaza-IDF.html

**************************************************

Trường kỳ rồi cũng có ngày chiến thắng.. Tuy nhiên chiến thắng nhỏ xíu… Một nhóm công nhân mua vé số chung, lần đầu tiên trúng $ 100,000 sau 14 năm liên tục mua vé số..…

Group of Michigan co-workers hit Powerball after playing together for 14 years

One of the Michigan lottery winners reportedly said he ‘didn’t think it was real’

Xin click vào link dưới:

https://www.foxbusiness.com/lifestyle/group-michigan-co-workers-hit-powerball-prize-playing-together-14-years

**************************************************

lick vào link dưới:

https://www.youtube.com/watch?v=CBe8YUGwwVM&t=11s&ab_channel=CBNNews

**************************************************

Nữ giới Do Thái cũng phải thi hành “quân dịch” như nam giới, và cũng chiến đấu ở tuyến đầu như nam giới..

Israel’s ‘Wonder Women’ In Hamas War: Female Squad Leader Recounts How 100 Terrorists Were Killed

TIMES NOW

Xin click vào link dưới:

https://www.youtube.com/watch?v=ix7d0vx5kUQ&ab_channel=TIMESNOW

**************************************************

Theo chân một phóng viên của MailOnline, cùng với quan nhân Do Thái khám phá ít nhất 17 đường hầm…trong cuộc chiến tranh địa đạo tại Gaza..

Inside Israel’s tunnel war in Gaza: The terrifying reality of clearing Hamas’s ‘city beneath a city’ that stretches for miles – as witnessed by The Mail’s NICK CRAVEN who joined IDF soldiers who found at least 17 subterranean fortifications

· EXCLUSIVE: MailOnline was invited to join IDF forces taking the fight to Hamas

By NICK CRAVEN IN BEIT HANOUN, NORTHERN GAZA

PUBLISHED: 14:18 EST, 8 November 2023 | UPDATED: 17:14 EST, 8 November 2023

Xin click vào link dưới:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12726499/Inside-Israel-tunnel-war-Hamas-Gaza-IDF.html

**************************************************

Trường kỳ rồi cũng có ngày chiến thắng.. Tuy nhiên chiến thắng nhỏ xíu… Một nhóm công nhân mua vé số chung, lần đầu tiên trúng $ 100,000 sau 14 năm liên tục mua vé số..…

Group of Michigan co-workers hit Powerball after playing together for 14 years

One of the Michigan lottery winners reportedly said he ‘didn’t think it was real’

Xin click vào link dưới:

https://www.foxbusiness.com/lifestyle/group-michigan-co-workers-hit-powerball-prize-playing-together-14-years

**************************************************