Dđ TuoiHac -> Máy bỏ phiếu thay đổi phiếu bầu gây phẫn nộ – Pennsylvania Voting Machines Changing Votes Sparks Outrage

Sự gian manh trong vụ sửa đổi máy bỏ phiếu đã có trong máu của bọn DC

Richard

Cứ tới mùa bầu cử lại có vấn đề … (google dịch)

Máy bỏ phiếu ở Pennsylvania thay đổi phiếu bầu gây phẫn nộ

Pennsylvania Voting Machines Changing Votes Sparks Outrage

Một lỗi xảy ra với máy bỏ phiếu ở Pennsylvania, khiến phiếu bầu thay đổi do lỗi in đầu ra, đang gây phẫn nộ trên mạng hôm thứ ba.

Các quan chức của Văn phòng Bầu cử Quận Northampton đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Ba nói rằng khi cử tri chọn "Có" hoặc "Không" cho một trong các ứng cử viên cho Tòa án Thượng thẩm Pennsylvania, phiếu bầu sẽ được ghi lại cho ứng cử viên còn lại.

An error with voting machines in Pennsylvania, causing votes to change amid an output print error, is sparking outrage online Tuesday.

Officials with the Northampton County Elections Office released a statement Tuesday saying that it appears when voters select "Yes" or "No" for one of the candidates for Pennsylvania Superior Court, the vote is recorded for the other candidate.

Xin đọc thêm link ở dưới:
Nguồn: https://www.msn.com/en-us/news/politics/pennsylvania-voting-machines-changing-votes-sparks-outrage/ar-AA1jyQY8?ocid=NL_ENUS_A1_00010101_1_1