Say Yes với Public Square và Say No Với Amazon

Tiền bạc là vũ khí đấu tranh giúp chọn những UCV tài giỏi ra giúp nước xây dựng một Nước Mỹ hùng mạnh. Về vấn đề kinh tài, Đảng Dân Chủ rất giỏi trong việc nhận ủng hộ từ nhùng Big Tech, Big Pharma chọn ra tham chính phe cực tả trong hành pháp, lập pháp và tệ hại về Tư Pháp với một số quan Tòa, Chánh Án không còn là phi chính trị và Công Pháp Bất Vị Thân và họ không khác gì Chánh Án, Công tố Viên Viện Kiểm Sát Nhân Dân trong chế độ CS độc tài. Amazon là một trong những tổ chức kinh tài cho phe Dân Chủ cấp tiến. Đúng là mua đồ trên Amazon rất tiện lợi, Người tiêu thụ có Prime account có thể nhận hàng đặt mua được giao miễn phí trong hai ngày. Nhưng nghĩ lại có phải chúng ta đang nối giáo cho giặc không?

Trong khi đi tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Florida Freedom Summit, ngoài việc nghe được diễn thuyết của TT Trump, TNS Rick Scott, Gov Desantis và đệ nhất Phu nhân Florida Casey, TNS Tim Scott, Dân Biểu Byron Donalds,

Dân Biểu Matt Gaetz, Các UCV Tổng Thống và nhiều chính khách khác, Tôi còn gặp được Thương gia trẻ tuổi Michael Seifert, Giám đốc điều hành của Public Square và sau đó có cơ hội gặp riêng và có cơ hội đưa danh thiếp VACA của mình. Michael giống như tôi đã bỏ California về định cư tại Florida. Anh ta đến từ thành Phố Carlsbad San Diego. Công Ty Public Square có thể giúp chúng ta những người bảo thủ mua sắm đồ và gián tiếp đóng góp tài chánh yểm trợ cho Đảng Cộng Hòa. Public Square được TT Trump endorsed và là một Công ty bảo trợ cho Hội Nghị Florida Freedom Summit. Tôi kèm theo đây Facebook cá nhân của Michael Seifert và website của Public Square.

https://www.facebook.com/realMichaelSeifert/
https://publicsq.com/

Tôi đã mua món hàng đầu tiên qua Public Square còn các Anh Chị có cân nhắc để chọn lựa Public Square mà từ bỏ Amazon không?

Disclaimer: VACA và Cá nhân BH Liêm không có nhận bất cứ huê hồng nào của Public Square trong việc giới thiệu Công ty này.