Video VNTV OHANA (Hawaii): Bài Tường Thuật của PGĐ về “Lễ Viếng Mộ 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù_ Nghĩa Trang Mùa Thu tại vùng Little Saigon” và Chương Trình Yêu Lính Hát Nhạc Lính.

VNTV-Ohana: Bài tường thuật của Phạm Gia Đại về "Lễ Viếng Mộ 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù_ Nghĩa Trang Mùa Thu tại vùng Little Saigon" và Chương Trình Yêu Lính Hát Nhạc Lính.

*Xin mời quý vị xem video (Ngọc Nhung mới vừa edit xong) phần thứ nhì của Ngày Lễ Viếng Mộ 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù: Phần 2: "Yêu Lính Hát Nhạc Lính" vào cùng chiều ngày 26-10-2023 tại clubhouse Summerset Estates, Quận Cam, Nam California.

https://www.youtube.com/watch?v=WKXQGyJ4-DQ
PGĐ

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/