Cử Tri Mỹ Gốc Việt

Kính mời quý cô chú bác anh chị em thân thương của VACA nghe chia sẻ của anh Phạm Hiếu Liêm qua phỏng vấn của anh Nguyễn Tường Tuấn – Diễn Đàn KBC.

Chúng ta đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử 2024 chưa ạ?

Kính xin chia sẻ rộng rãi.

(43) CỬ TRI MỸ GỐC VIỆT 2024 – YouTube

Tình thân,

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122