Di Sản Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để lại là giá trị trường tồn cho đến ngày nay

Xin kính chuyển một video clip trung thực đã vinh danh giá trị nhân bản của quân lực VNCH.

Kính chúc quý vị sức khỏe và sự bình an.

Di sản QLVNCH để lại cho Miền Nam là giá trị trường tồn cho đến ngày nay | NAMDUONGTV – YouTube

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122