Không tội ác nào mà Đảng Ác Quỷ DEMON-RATS không dám làm

From: richie lee <ligica49>

Date: Sun, Nov 12, 2023 at 7:32 PM

From : Andrew Thompson

Đảng Dân Chủ cho Tự Do Phá Thai Bừa Bãi :
Chặt tay chân , Cắt đầu , mổ ruột … Chích vào tim thuốc Trục Thai , Tiêm thuốc độc Saline giết các đứa bé

ABORTION UP TO MOMENT OF BIRTH !

Rùng rợn … Ba tháng , sáu tháng , chín tháng , Phá Thai cho tới ngày sanh !

Ác Quỷ đội lốt người : TỘI ÁC TÀY TRỜI là bắt buộc người dân phải trả mọi chi phí Phá Thai

Nếu đứa bé Thoát Chết do Sống Sót Phá Thai ?
Joe Biden và Đảng Dân Chủ cho giết chết luôn !

Ai ủng hộ Đảng Dân Chủ là Sát Nhân ! Bàn tay tội ác dính đầy máu !

Giết luôn đứa bé đã sinh ra : INFANTICIDE !

Ai ủng hộ Đảng Dân Chủ là Sát Nhân ! Bàn tay tội ác dính đầy máu !