Đặc San Lâm Viên -> Mời xem: Thế giới qua ống kính nghệ thuật

Có thể, cùng trong một lúc nào đó, quý vị cũng như chúng tôi tự hỏi: "Trên đời này còn có gì khác ngoài thiên tai, tham vọng, và chiến tranh?"

Thành ngữ Mỹ có câu "Never ask a question unless the answer makes a difference" đại ý là "Đừng bao giờ đặt câu hỏi, trừ khi câu trả lời có thể tạo nên điều khác biệt."

Để trả lời cho câu hỏi của chúng tôi, thì câu trả lời là "Hãy nhìn cuộc đời qua ống kính của nhiếp ảnh gia nghệ sĩ."

Đặc San Lâm Viên mời quý vị xem “Thế Giới Qua Ống Kính Nghệ Thuật" được Lâm Viên biên soạn để cho chúng ta thấy “một nửa bình an" của thế giới ngày nay; biết đâu chừng lại là cảm hứng cho quý vị với chiếc điện thoại cầm tay?

http://www.dslamvien.com/2023/11/the-gioi-qua-ong-kinh-nghe-thuat.html