Dđ TuoiHac -> Bánh xe lịch sử

Bánh xe lịch sử ! Tổng Thống Ngô Đình Diệm 🎙️ Bài Giảng Cha Hồng 2023

● Bài giảng Cha Phạm Quang Hồng trong Thánh Lễ T3 CN30TNA 31/10/23
🎙️ Bài Giảng Cha Phạm Quang Hồng

🤗 Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc ⛪ VietCatholic Perth, Australia
🙏 Giờ lễ Trực Tuyến (Perth): 6.30pm Thứ Ba – Sáu | 6.00pm Thứ Bảy (phụng vụ Chúa Nhật) | 9.00am Chúa Nhật. Theo giờ VN 5.30pm T3-6 | 6pm T7 | 9am CN.
✍️ Liên hệ các Cha, Phụng Vụ, Mục Vụ, Bí Tích, Xin Lễ, xin vào website: www.vietcatholicperth.org

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/