TMG -> Cỏ cảnh trí – “Are you lonesome tonight?”

"Are you lonesome tonight?", Roy Turk và Lou Handman sáng tác năm 1926, tới khi Elvis Presley trình diễn vào năm 1960, bài hát trở thành nổi tiếng và mang biểu tượng Elvis.

Mời nghe giọng ca ‘huyền thoại’ Elvis Presley, nhẹ nhàng như nói khẽ với lòng mình theo điệu nhạc:

Is your heart filled with pain
Shall I come back again?
Tell me dear, are you lonesome tonight?

Elvis Presley – Are You Lonesome Tonight?

Subject: Fw: Cò cảnh trí

Landscaping grassAre you lonesome tonight – Piano by Beegie Adair
Hy-Van

1-November 10-Nature-Grass Landscaping-Are you lonesome tonight-Beegie Adair piano.pps