Dđ TuoiHac -> Nhạc Hội KHÔNG QUÊN ANH

Trân trọng kính mời
– Quý Đồng Hương
– Quý Đoàn Thể, Hội Đoàn
– Quý Cơ Quan Truyền Thông
– Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu
(xin mặc quân phục)
– Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hoà

cùng tham dự

Xin đa tạ