TMG -> Người sáng chế ra ( có Patent ) giải phẫu Lasik mắt

Thưa anh BS Thuần

Trong emai anh Thuần có đặt mấy câu hỏi về bác sĩ sáng chế ra cách mổ mắt/Lasik/ chữa Cận Thị

GS Wendy Dương có đưa tên bác sĩ Stephen Slade ra.

BS Stephen Slade là 1 bác sĩ lừng danh mổ về mắt tại Houston.

Ông BS Slade mổ trên 25,000 trường hợp bằng phương pháp Lasik , nhiều bệnh nhân tới Houston để Xin BS Slade giải phẫu, lắm khi phải chờ đợi nhiều tháng mới được giải phẫu

BS Slade là một người lừng danh thế giới về địa hạt giải phẫu Lasik.

Tuy nhiên BS Slade không phải là người sang chế ra giải phẫu Lasik.

Người sáng chế ra ( có Patent ) giải phẫu Lasix là BS Gholam A Peyman, người quốc tịch Mỹ , gốc Iran.

BS Peyman sanh đẻ tại Iran, sang Đức học Y Khoa và năm 1965 mới hành nghề bên Mỹ.

DR Peyman đậu bác sĩ năm 1962 tại Đức

Vì tên ông ta là Peyman nên có nhiều người ngộ nhận ông ta là gốc Do Thái, di cư từ bên Nga sang.

Rất thân mến

Nguyen Thuong Vu

Gholam A. Peyman (born 1 January 1937) is an Iranian American ophthalmologist, retina surgeon, and inventor. He is best known for his invention of LASIK eye surgery,[2] a vision correction procedure designed to allow people to see clearly without glasses. He was awarded the first US patent for the procedure in 1989. Wikipedia

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/